Bacalaureat 2019 continuă luni, 1 iulie, cu examenul la limba română, prima probă scrisă a absolvenților clasei a XII-a. Subiectele vor fi publicate pe edu.ro, dar și pe digi24.ro  imediat ce acestea vor fi disponibile. Candidații vor afla cum se rezolvă subiectele de la română după ce edu.ro va publica baremul de corectare. Baremul va putea fi accesat și pe digi24.ro.

ACTUALIZARE Subiectele de la proba de limbă română de la Bacalaureat 2019 au fost publicate pe edu.ro. Găsiți subiectele și pe digi24.ro.

Subiecte limba română Bacalaureat 2019, Profilul Real

Subiecte limba română Bacalaureat 2019, Profilul Umanist

ACTUALIZARE La Subiectul al II-lea, candidații au avut de argumentat perspectiva narativă dintr-un text de Mihail Sadoveanu.

Un alt subiect a avut ca cerință realizarea unui text argumentativ despre importanța pregătirii înaintea susținerii unui discurs.

Subiectul I punctul A a cuprins 5 cerințe, formulate pe baza unui fragment la prima vedere din „Amintiri de la Junimea din Iași”, de George Panu.

ACTUALIZARE Absolvenții de la Real și cei care au terminat licee tehnologice și liceele vocaționale, cu excepția celor de profilul pedagogic, au avut astăzi de conceput un eseu referitor la un text poetic aparținând autorilor George Bacovia sau Lucian Blaga, potrivit edupedu.ro. Cei care au urmat cursurile liceelor cu profil Umanist au avut de realizat un eseu eferitor la un text poetic aparținând autorilor Tudor Arghezi sau Ion Barbu.

Absolvenții de clasa a XII-a înscriși la Bacalaureat 2019 au avut la dispoziţie modele de subiecte elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Citește și: Bacalaureat 2019. Ce subiecte pot pica la limba română

La Bacalaureat 2019 limba română, candidații au primit subiecte în funcție de profilul urmat la liceu. Astfel, pentru profilul umanist și profilul pedagogic au fost aceleași subiecte, în timp ce candidații de la profilul real și filiera tehnologică au primit, de asemenea, aceleași subiecte.

Pentru a promova la Bacalaureat 2019, un candidat trebuie să susţină toate probele, să fie notat cu minimum nota 5 la fiecare dintre ele, iar media generală la probele scrise să fie cel puțin 6.

Citește și: Bacalaureat 2019. Absolvenții clasei a XII-a susțin astăzi prima probă scrisă la BAC

Pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 136.087 de candidaţi din toate promoţiile, 116.316 candidați din promoția curentă, respectiv 19.771 de candidați din promoțiile anterioare.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00-16:00.

Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Cum se desfășoară probele la Bacalaureat 2019

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Ministerul Educației Naționale a pus la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 1 – 4 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

Cum este promovat examenul de Bacalaureat 2019

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

* susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
* susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
* obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.