În perioada 28.03-3.04.2015, timp de o săptămână, Tulcea va găzdui seminarul ‘Awakening the identity’ (Conștientizarea propriei identități), la care va participa un număr de aproximativ 100 de persoane din diferite țări europene.

Seminarul este organizat de către Youth European Nationalities (YEN) și Consiliul Tinerilor Armâni din România (CTArm).

Youth European Nationalities (Naționalități europene de tineret) este o rețea activă și dinamică care reprezintă interesele organizațiilor non-guvernamentale de tineret ale diferitelor minorități etnice din Europa. Scopul lor principal este prezervarea și dezvoltarea drepturilor minorităților și a grupurilor etnice.

Easter Seminar este cel mai important eveniment din cadrul acestei rețele, care are loc anual cu o săptămână înainte de Paștele catolicilor. Acest eveniment este organizat de către o organizație membră din rețea și găzduiește anual aproximativ 100 de participanți din toate colțurile Europei. Easter Seminar este, în principal, un forum de schimb de opinii și experiențe între tinerii participanți. Acesta oferă oportunitatea creării de relații de lungă durată și parteneriate între diferitele organizații membre, reprezentând totodată o sursă de motivație pentru voluntariat.

În acest an, Easter Seminar va avea loc pentru prima oară în țara noastră, mai exact în orașul Tulcea și va fi organizat la nivel local de către Consiliul Tinerilor Armâni din România (CTArm), organizația de tineret a Asociației Comunitatea Armână di România, care are ca scop principal promovarea culturii și limbii armânești printre tinerii armâni din România, precum și către persoanele interesate de cultura armânească.

Descrierea seminarului

Seminarul este conceput în jurul următoarelor 3 puncte. Primul vizează pierderea autenticității și integrității minorităților etnice, care sunt amenințate continuu de procesul uniformizării societății moderne. Conștiința propriei identități permite prezervarea valorilor particulare unei persoane, contribuind astfel la prezervarea unei minorități etnice.

În această ordine de idei, participanții vor avea ocazia să descopere atât asemănările cât și diferențele dintre ei, cu privire la cultură, educație, mentalități, credințe, etc. Al doilea punct își propune să prezinte și să discute situația minorităților fără o ‘țară mamă’ care să le sprijine limba și cultura (în limba engleză non-kin state minorities) din Europa, nuanțând viitoarele perspective pentru ele.

Discuția va viza 3 exemple de astfel de minorități: armânii, tătarii și rromii. Al treilea punct consistă în dezvoltarea unei inițiative împreună cu YEN, minoritatea tătarilor și minoritatea rromă din Dobrogea, care va cuprinde propuneri către statul român privind cadrul legal și statutul minorităților în procesul de descentralizare care este în desfășurare în momentul de față.

Obiectivele seminarului

Seminarul are 4 mari obiective. Primul obiectiv este de a crește conștientizarea propriei identități în rândul participanților, un concept care a început să aibă o mult mai mare complexitate datorată intrării in Uniunea Europeana și consecințelor globalizării. Și conștientizarea atât a ceea ce-i aseamănă cât și ceea ce-i diferențiază de alții. Cunoașterea de sine este considerată a fi baza de temelie a procesului continuu de dezvoltare personală.

În această ordine de idei, participanții aparținând diferitelor minorități europene vor avea posibilitatea să descopere diferențele majore dintre ei, cu privire la cultură, educație, mentalități, credințe, etc, prin intermediul activităților educaționale interactive precum improvizație teatrală, fotografie, metode de educație non-formală, etc.

Atunci când faci parte dintr-o organizație este important ca fiecare să-și cunoască punctele forte, respectiv punctele slabe, pentru a lucra mai eficient în cadrul organizației.

Al doilea obiectiv este dezvoltarea personală a participanților prin metode de educație non-formală. Educația non-formală are avantajul de a dezvolta abilitățile și competențele tinerilor, altele decât acelea dobândite prin educația formală, precum: competențe inter-personale, abilități de lucru în echipă, abilități organizatorice, abilități de leader, etc.

Al treilea obiectiv al seminarului este de atinge un nivel de conștientizare în rândul participanților a rolului unui stil de viață sustenabil pentru o minoritate și a regiunii sale. Al patrulea obiectiv este de a crește conștientizarea în rândul participanților asupra situației minorităților fără ‘țară mamă’ (în limba engleză non-kin state minorities) și de a găsi soluții la această problemă.

Organizarea seminarului

‘Awakening the identity’ este organizat de o echipă internațională constând din YEN și organizația parteneră CTArm (Consiliul Tinerilor Armâni din România). Organizația YEN este responsabilă de stabilirea temelor și scopurilor esențiale seminarului.

Echipa locală este responsabilă de aplicațiile, înregistrarea, cazarea, transportul, masa participanților, dialogul cu autoritățile locale, publicitatea evenimentului în mass-media, găsirea de fonduri și sponsorizări pentru finanțarea proiectului, precum și pentru activitățile de evaluare a rezultatelor seminarului

Grupul țintă

Grupul țintă al seminarului este reprezentat de tineri în vârstă de 16-30 de ani, aparținând unei minorități din Europa, care dețin un nivel cel puțin mediu al limbii engleze sau germane. Participanții trebuie să fie membri activi în organizațiile lor și trebuie să manifeste interes față de îmbunătățirea abilităților și a competențelor lor, precum și dorința de a transmite mai departe cunoștințele acumulate la întoarcerea acasă.

Membrii consiliului director și ale grupurilor de lucru din cadrul organizației YEN vor avea prioritate. Luăm în calcul posibilitatea de a invita persoane din exterior, membri ale ONG-urilor aparținând unor minorități etnice de tineret care nu fac parte din YEN, însă care au aceleași obiective și aceiași misiune.

În afara echipei organizatorice, a consiliului director al organizației YEN și a trainerilor grupurilor de lucru (în număr de 4), preconizăm un număr de 70 de participanți Europa (Germania, Olanda, Danemarca, Austria, Elveția, Polonia, Ungaria, Slovenia, Italia, Slovacia, Rusia, Ucraina, Albania, Republica Macedonia).

Programul seminarului

Durata seminarului este de 6 zile.

În prima zi va avea loc înregistrarea participanților, cazarea în hotel, luarea la cunoștință a activităților seminarului, acomodarea cu locația și orașul.

A doua zi va fi deschiderea oficială unde diferiți oaspeți (președintele YEN, președintele CTArm, primar, istorici, profesori, oameni de afaceri, experți, istorici, etc) vor ura bun venit participanților și îi vor introduce în atmosfera seminarului. După aceasta, va avea loc o plimbare cu barca în Delta Dunării.

În următoarele 4 zile se vor derula activitățile celor 4 grupuri de lucru: Improvizație teatrală, Fotografie, Metode de educație non-formală, Sustenabilitate și identitate, conduse de către experți în domeniu. Rezultatele grupurilor de lucru vor fi prezentate în ultima zi, unde va avea loc și o evaluare de ansamblu a seminarului.

Cunoașterea diferitelor grupuri etnice conlocuitoare în Dobrogea va fi realizată prin 2 excursii: în Delta Dunării și într-un sat cu locuitori armâni. De asemenea, vor fi organizate diferite activități recreative, relevante temei seminarului, precum: proiecție de filme, concert de muzică tradițională, dansuri tradiționale, etc.

Rezultatele seminarului

Rezultatele seminarului vor îmbunătăți în primul rând abilitățile de comunicare și de lucru în echipă a participanților.

În al doilea rând, participanții vor acumula cunoștințe despre ultimele metode de educație non-formală. În final, participanții vor conștientiza diferențele dintre conceptele ‘minorități cu țară mamă’ și ‘minorități fără țară mamă’. Dorim ca prin intermediul acestui seminar să se consolideze relațiile dintre tinerii aparținând diferitelor minorități din Europa.

De asemenea, seminarul își propune să îmbunătățească încrederea în sine a tinerilor participanți și să stimuleze trezirea conștiinței identității culturale a participanților.

După desfășurarea seminarului va avea loc o întâlnire a echipei organizatorice de diseminare a rezultatelor.

Participanții vor primi după desfășurarea evenimentului materialele seminarului (textele lecturilor, broșuri, fluturașe, etc) pentru ca rezultatele și metodele să fie folosite mai departe de către alte persoane interesate de tema seminarului. Ne propunem ca în perioada următoare evenimentului să organizăm în cadrul comunității armâne din Balcani o campanie de conștientizare a identității culturale prin metode de educație non-formală.

Evaluarea seminarului

Vom evalua rezultatele seminarului prin intermediul chestionarelor către participanți, în care le vom cere opinia asupra diferitelor aspecte ale seminarului (grupuri de lucru, materiale, traineri, cazare, masă, activități recreative, echipa organizatorică, etc). Părerile participanților ne vor ajuta să ne îmbunătățim viitoarele proiecte.