Asociația Orașelor din România (AOR) este îngrijorată de lipsa dialogului și de impunerea de către administrația centrală a unei legislații care pune în pericol funcționarea și dezvoltarea coerentă a unităților administrativ-teritoriale și își exprimă nemulțumirea față de lipsa de transparență a Guvernului României în fundamentarea și elaborarea Bugetului de Stat pe anul 2016, dar mai ales față de neluarea în seamă a soluțiilor propuse de AOR referitoare la alocările directe pentru bugetele locale și la mecanismul echilibrării prin sume din cote și sume defalcate pentru 2016 pe bază de plafoane.

Asociația Orașelor din România (AOR), reprezentantă nepartinică a intereselor celor 217 orașe mici și mijlocii, pentru asigurarea unei bune guvernări locale în aceste colectivități locale, consideră că, prin lipsirea de resurse financiare, umane, legislative și instituționale, dar mai ales prin lipsirea de finanțare a proiectelor aflate în derulare și a cheltuielilor curente pentru realizarea atribuțiilor conform competențelor stabilite prin lege pentru autoritățile administrației publice locale, administrația centrală pune în pericol funcționarea și dezvoltarea coerentă a unităților administrativ-teritoriale.

Prin urmare, Asociația Orașelor din România a transmis în ultimile trei săptămâni Domnului Prim-ministru Dacian Cioloș, Domnului Viceprim-ministru Vasile Dîncu și Doamnei Ministru Anca Dana Dragu Paliu mai multe solicitări pentru organizarea unei consultări imediate între părți, atât în cadrul procedurilor de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, prevăzute de HG 521/2005, cât și în cadrul Comitetului de finanțe publice locale care nu mai funcționează de foarte multă vreme.

În procedură de urgență, Asociația Orașelor din România dorește să discute cu autoritățile administrației publice despre alocările directe pentru bugetele locale și la mecanismul echilibrării prin sume din cote și sume defalcate pentru 2016 pe bază de plafoane, pornind de la simulările, argumentate, pe care le are AOR (vezi anexa la comunicat).

Având în vedere dispozițiile legale potrivit cărora atacarea articolelor neconstituționale din actele normative sau a celor în care resursele financiare ale autorităților administrației publice locale nu sunt proporționale cu competențele prevăzute de constituție sau de lege se poate realiza numai de către Avocatul Poporului, pentru îmbunătățirea cadrului lucrativ în realizarea acestui deziderat, Consiliul Director al Asociației Orașelor din România a adoptat o rezoluție privind redactarea unei solicitări de acordare a unei audiențe la Avocatul Poporului.

În speranța unui dialog cât mai bun cu toți partenerii, pentru rezolvarea rapidă și pe cale de parteneriat, folosind bunele practici ale activităților din administrația publică din orașe și expertiza necesară pentru fundamentarea și susținerea unor principii și măsuri, Asociația Orașelor din România dorește să contribuie la rezolvarea problemelor privind continuarea reformei în administrația publică bazată pe creșterea autonomiei colectivităților locale.

PREȘEDINTE ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA,
NICOLAE MATEI
PRIMARUL ORAȘULUI NĂVODARI